Giải bài 2 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).

Đề bài 2 Trang 82 SGK Lịch sử 10:

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10:

– Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đô hộ hà khắc tuy nhiên không khống chế được các làng xóm người Việt.

– Do ý thức giữ gìn văn hóa, đấu tranh chống lại chính sách đô hộ của chính quyền phương Bắc. Do làng xóm-cơ sở xã hội của người Việt vẫn do người Việt đứng đầu.

(BAIVIET.COM)