Giải bài 2 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng.

Đề bài 2 Trang 81 SGK Địa lí 7:

Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau đây thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 1997).

Tên nướcThu nhập bình quân đầu người (USD)HDITỉ lệ tử vong của trẻ em (‰)
Hoa Kì290100,8277
An-giê-ri44600,66534
Đức212600,9065
A-rập Xê-út101200,74024
Bra-xin64800,73937

Lời giải câu 2 Trang 81 SGK Địa lí lớp 7:

Để phân loại và đánh giá trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, người ta dựa vào ba chỉ tiêu:

+ Thu nhập bình quân đầu người: trên 20.000 USD/năm là nước phát triển, dưới 20.000 USD/năm là nước đang phát triển.

+ Tỉ lệ tử vong trẻ em: rất thấp là nước phát triển, khá cao là nước đang phát triển.

+ Chỉ số phát triển con người: gần bằng 1 là nước phát triển, dưới 0,7 là nước đang phát triển.

Chính vì thế:

+ Các nước phát triển: Hoa Kì, Đức.

+ Các nước đang phát triển: An-giê-ri, A-rập Xê-ut và Bra-xin.

(BAIVIET.COM)