Giải bài 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Sinh học 8:

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8:

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

BAIVIET.COM