Giải bài 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 19: Giảm phân.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Sinh học 10:

Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Sinh học lớp 10:

Ý nghĩa hiện tượng bắt đôi của các NST tương đồng:

+ Khi các NST tương đồng bắt cặp trong giảm phân sẽ giúp chúng tiếp hợp với nhau, trao đổi chéo các đoạn crômatit, làm tăng biến dị tổ hợp.

+ Khi NST bắt cặp tương đồng trong giảm phân thì sau quá trình phân li, số lượng NST sẽ giảm đi một nửa, đảm bảo quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

(BAIVIET.COM)