Giải bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Lịch sử 7:

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 7:

– Mặt tiến bộ: Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định xã hội tình hình đất nước.

– Mặt hạn chế: Một số chính sách chưa thực hiện triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

(BAIVIET.COM)