Giải bài 2 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Địa lí 8:

Dựa vào bảng 22.1, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét?

giai bai 2 trang 80 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 80 sgk dia li lop 8 - loi giai

Biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2000

– Nhận xét:

+ Từ năm 1990 đến năm 2000, tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng: tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 14,44%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 13,94%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 0,5%.

+ Tuy nhiên, tỉ trọng đóng góp của công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam vẫn còn cao.

BAIVIET.COM