Giải bài 2 Trang 80 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 80 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề bài 2 Trang 80 SGK Công nghệ 6:

Muốn đảm bảo an toàn thực phẩm, cần lưu ý những yếu tố nào ?

Lời giải câu 2 Trang 80 SGK Công nghệ lớp 6:

Muốn đảm bảo an toàn thực phẩm, cần lưu ý những yếu tố:

– Đảm bảo an toàn thực phẩm khi mua sắm.

– Đảm bảo an toàn thực phẩm khi chế biến và bảo quản.

(BAIVIET.COM)