Giải bài 2 Trang 79 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 79 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 79 SGK Địa lí 9:

Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào? Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Lời giải câu 2 Trang 79 SGK Địa lí lớp 9:

– Tầm quan trọng của sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng:

 • Cung cấp lương thực cho nhân dân.
 • Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và nguồn hàng cho xuất khẩu.
 • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
 • Đảm bảo an ninh lương thực còn là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp

– Những thuận lợi và khó khăn của đồng bằng sông Hồng để phát triển sản xuất lương thực

– Thuận lợi:

 • Phần lớn diện tích đất đồng bằng là đất phù sa không được bồi đắp hằng năm (Đất trong đê) , thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp.
 • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nên có thể trồng cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Có khả năng thâm canh, xen canh, tăng vụ và đưa vụ đông lên thành vụ chính.
 • Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cùng các nhánh của chúng là nguồn cung cấp nước thường xuyên cho hoạt động nông nghiệp.
 • Nguồn lao động dồi dào, người dân có truyền thống và kinh nghiệm thâm canh lúa nước.
 • Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong cả nước.
 • Thị trường tiêu thụ lớn.

– Khó khăn:

 • Một số nơi đất đã bạc màu
 • Thiếu nước trong mùa khô
 • Chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,..

BAIVIET.COM