Giải bài 2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 13: Lực ma sát.

Đề bài 2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?

Lời giải câu 2 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

Ta có: Fms = μt. N

Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

(BAIVIET.COM)