Giải bài 2 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 2 Trang 78 SGK Lịch sử 11:

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào ?

Lời giải câu 2 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 11:

– Để thoát khỏi khủng hoảng và giải quyết khó khăn thiếu nguyên nhiên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, chính phủ Nhật quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược.

– Đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa:

+ Diễn ra sự kết hợp giữa chủ nghĩa quân phiệt và chiến tranh xâm lược.

+ Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật kéo dài trong thập niên 30.

– Song song với quá trình quân phiệt hóa, Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa:

+ Năm 1931, Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, biến đây thành bàn đạp để tấn công châu Á.

+ Nhật Bản thực sự trở thành lò lửa chiến tranh ở châu Á.

(BAIVIET.COM)