Giải bài 2 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi.

Đề bài 2 Trang 78 SGK Địa lí 7:

Sự phát riển kinh tế của các vùng núi đặt ra những vấn đề gì về môi trường?

Lời giải câu 2 Trang 78 SGK Địa lí lớp 7:

Khi phát triển kinh tế ở vùng núi cần lưu ý các vấn đề về môi trường: chống phá rừng, chống xói mòn đất, chống săn bắt động vật quý hiếm, chống gây ô nhiễm các nguồn nước đầu nguồn, bảo vệ thiên nhiên đa dạng, bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng núi…

(BAIVIET.COM)