Giải bài 2 Trang 77 SGK toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 77 SGK toán lớp 4. phần bài tập Bài 38: Chia một tổng cho một số.

Đề bài 2 Trang 77 SGK Toán 4:

Giai bai 2 Trang 77 SGK toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 77 SGK Toán 4:

Giai bai 2 Trang 77 SGK toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)