Giải bài 2 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.

Đề bài 2 Trang 76 SGK Sinh học 6:

Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ ?

Lời giải câu 2 Trang 76 SGK Sinh học lớp 6:

Người ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các điều kiện ngoại cảnh. Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây. Có như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất.

BAIVIET.COM