Giải bài 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương.

Đề bài 2 Trang 76 SGK Địa lí 6:

Dựa vào lược đồ hình 65 dưới đây, hãy:

– So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D, cùng nằm trên vĩ độ 60ºB.

– Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Giai bai 2 Trang 76 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 6:

– Từ hình 65, ta thấy các điểm A, B, C, D trên cùng vĩ độ có nhiệt độ tăng dần từ phía tây sang phía đông.

– Các dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ các vùng ven biển chúng đi qua. Ngược lại, các dòng biền lạnh làm giảm nhiệt độ các vùng ven biển chúng đi qua.

(BAIVIET.COM)