Giải bài 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Sông ngòi.

Đề bài 2 Trang 76 SGK Địa lí 5:

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Lời giải câu 2 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

Sông ngòi nước ta có đặc điểm:

– Nước ta co có mạng lưới sông ngòi dày đặc.

– Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa có nhiều phù sa.

(BAIVIET.COM)