Giải bài 2 Trang 73 SGK toán lớp 6 – Tập 2

Giải bài 2 Trang 73 SGK toán lớp 6 Tập 2. phần bài tập Bài 1. Nửa mặt phẳng.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 2:

Giai bai 2 Trang 73 SGK toan lop 6 - Tap 2 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 2:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng, do đó nó là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

(BAIVIET.COM)