Giải bài 2 Trang 73 SGK toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 73 SGK toán lớp 4. phần bài tập Bài 35: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 73 SGK Toán 4:

Giai bai 2 Trang 73 SGK toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Toán 4:

Giai bai 2 Trang 73 SGK toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)