Giải bài 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Sinh học 7:

Ở các chợ địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm. Loài nào có giá trị xuất khẩu ?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Sinh học lớp 7:

Nói chung trong các chợ địa phương trong cả nước thường gặp. Các loại ốc, trai, hến. Chợ vùng biển có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.

BAIVIET.COM