Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử 11:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ ?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 11:

Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đối với nước Mĩ rất nghiêm trọng:

* Kinh tế :

– Ảnh hưởng nghiêm trọng các ngành sản xuất công nông và thương nghiệp:

+ sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% so với năm 1929

+ 40% tổng số ngân hàng phải đóng cửa (10 vạn)

+ 11,5 công ti thương nghiệp, 58 công ti đường sắt bị phá sản

* Chính trị – xã hội:

+ Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn

+ Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ

(BAIVIET.COM)