Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử 10:

Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện kim ở các bộ lạc sống trên đất nước ta?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ở các bộ lạc sống trên đất nước ta, thuật luyện kim ra đời sớm và trong cùng một thời gian cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm.

(BAIVIET.COM)