Giải bài 2 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Địa lí 8:

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, điền vào bảng theo bảng mẫu dưới đây một số đặc điểm tiêu biểu khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.

giai bai 2 trang 73 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Địa lí lớp 8:

giai bai 2 trang 73 sgk dia li lop 8 - loi giai

BAIVIET.COM