Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

Đề bài 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3:

Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng ?

Lời giải câu 2 Trang 72 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 72 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)