Giải bài 2 Trang 71 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 71 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 71 SGK Toán lớp 3:

Một lớp học có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Lời giải câu 2 Trang 71 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 71 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)