Giải bài 2 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 24 : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( tiếp theo ).

Đề bài 2 Trang 71 SGK Sinh học 9:

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 71 SGK Sinh học lớp 9:

Dưới tác động của các tác nhân vật lí (phóng xạ, thay đổi nhiệt độ đột ngột) hay tác nhân hóa học (cônxixin…) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của các cặp NST trong quá trình phân bào.

Giai bai 2 Trang 71 SGK Sinh hoc lop 9

– Ở hình 24.5 (a) ở nguyên phân, diễn ra sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm số lượng NST trong tế bào tăng gấp đôi hình thành thể tứ bội.

– Ở hình 24.5 (b) trong giảm phân, sự hình thành giao tử không qua giảm nhiễm và sự kết hợp các giao tử này trong thụ tinh đã dẫn tới hình thành thể tứ bội.

(BAIVIET.COM)