Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 21: Quang hợp.

Đề bài 2 Trang 70 SGK Sinh học 6:

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Lời giải câu 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6:

Khí ôxi trong nước ở bể cá rất ít, thả thêm rong vào bể để rong quang hợp tạo ra nhiều khí ôxi, cung cấp ôxi trong nước cho cá cảnh hô hấp tốt hơn.

BAIVIET.COM