Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 70  SGK Sinh học 11:

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Lời giải câu 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 11:

Thú ăn thực vật sử dụng thực vật là nguồn thức ăn chính. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa. Vì vậy thú ăn thực vật phải ăn số lượng thức ăn rất lớn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

BAIVIET.COM