Giải bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

Đề bài 2 Trang 70 SGK Lịch sử 12:

Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?

Lời giải câu 2 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12:

Thời cơ:

– Các quốc gia đều ra sức lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tăng cường hợp tác tham gia các liên minh kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

– Các quốc gia có thể khai thác nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài

– Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định hợp tác phát triển lâu dài, tạo cơ hội cho tất cả các nước phát triển.

Thách thức:

– Phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế.

– Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường trên thế giới.

– Bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một.

– Tình trạng phân hóa giàu nghèo gia tăng.

(BAIVIET.COM)