Giải bài 2 Trang 7 SGK toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 7 SGK toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập: So sánh hai phân số.

Đề bài 2 Trang 7 SGK toán lớp 5:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giai bai 2 Trang 7 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 7 SGK toán lớp 5:

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

Giai bai 2 Trang 7 SGK toan lop 5 - Loi giai 1

Ta có :

Giai bai 2 Trang 7 SGK toan lop 5 - Loi giai 2

b) Quy đồng mẫu số: MSC = 8

Giai bai 2 Trang 7 SGK toan lop 5 - Loi giai 3

Ta có:

Giai bai 2 Trang 7 SGK toan lop 5 - Loi giai 4

(BAIVIET.COM)