Giải bài 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 1: Menđen và Di truyền học.

Đề bài 2 Trang 7 SGK Sinh học 9:

Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào?

Lời giải câu 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9:

Phương pháp phân tích thế hệ lai của Men đen có các nội dung cơ bản sau :

– Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về cặp hay một số cặp tính trạng tương phản.

– Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng ở đời con cháu.

– Dùng tính toán thống kê để phân tích số lượng thu được.

– Rút ra quy luật di truyền các tính trạng.

(BAIVIET.COM)