Giải bài 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 1Bài mở đầu.

Đề bài 2 Trang 7 SGK Sinh học 8:

Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”.

Lời giải câu 2 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8:

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể (từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể) trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

BAIVIET.COM