Giải bài 2 Trang 69 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 69 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.

Đề bài 2 Trang 69 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Lời giải câu 2 Trang 69 SGK Vật lý lớp 10:

Trọng tâm của vật là điểm đặt của vectơ trọng lực của vật.

(BAIVIET.COM)