Giải bài 2 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 69 SGK Địa lí 9:

Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lời giải câu 2 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9:

– Nghề rừng phát triển nên độ che phủ rừng tăng lên và có tác dụng:

  • Hạn chế xói mòn đất.
  • Cải thiện điều kiện sinh thuỷ cho các dòng sông.
  • Điều tiết nguồn nước các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi.
  • Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy, chế biến gỗ,… ổn định hơn.

– Nghề rừng góp phần sử dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp. Do đó, thu nhập của người dân tăng lên, đời sống cho đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

BAIVIET.COM