Giải bài 2 Trang 68 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 2 Trang 68 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 2 Trang 68 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.5)

giai bai 2 trang 68 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 68 SGK Toán 9 – Tập 1:

Áp dụng định lí 1 ta có:

x² = 1(1+4) = 5 ⇒ x = √5

y² = 4(1+4) = 20 ⇒ y = √20 = 2√5

(BAIVIET.COM)