Giải bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 4.

Đề bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử 7:

Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Lời giải câu 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7:

– Đánh bại quân xâm lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập.

– Khẳng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.

– Nâng cao lòng tự hào dân tộc.

– Góp phần làm cho phong phú truyền thống quân sự của nhân dân ta.

– Để lại bài học vô giá “Khoan thủ sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc.

– Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên trong việc xâm lược các nước khác.

(BAIVIET.COM)