Giải bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử 11:

Trong những năm 1933 – 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 11:

+ Tổ chức theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

+ 7 – 1933, Hít-le thành lập Tổng hội đồng kinh tế điều hành hoạt động của các ngành kinh tế.

– Thoát khỏi khủng hoảng, phát triển nhanh chóng. 1938 Công nghiệp Đức đã vượt qua các nước Châu Âu

– Đối ngoại

+ 10 – 1933, Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động

+ 1935, Ra lệnh tổng động viên quân dịch, biến nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ

Trong những năm 1933 – 1939, Hít-le thực hiện các chính sách tối phản động về chính trị, kinh tế, đối ngoại

– Chính trị:

+ Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

+ Thủ tiêu nền cộng hòa Vai-ma, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hít-le lãnh đạo

– Kinh tế:

+ Kí với Nhật Bản: “Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản” – Hình thành khối phát xít Đức – Ý – Nhật Bản

→ Nhằm tiến tới phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới

(BAIVIET.COM)