Giải bài 2 Trang 68 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 2 Trang 68 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Việt Nam – Đất nước chúng ta.

Đề bài 2 Trang 68 SGK Địa lí 5:

Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Lời giải câu 2 Trang 68 SGK Địa lí lớp 5:

+ Phần đất liền nước ta giáp với 3 nước phía Bắc giáp với Trung Quốc, Phía Tây giáp với Lào và Camphuchia.

+ Diện tích phần đất liền nước ta có diện tích khoảng 330.000 km².

(BAIVIET.COM)