Giải bài 2 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 19: Một số thân mềm khác.

Đề bài 2 Trang 67 SGK Sinh học 7:

Nêu một số tập tính ở mực.

Lời giải câu 2 Trang 67 SGK Sinh học lớp 7:

Một số tập tính của mực:

– Săn mồi bằng rình bắt hoặc đuổi bắt.

– Phun chất lỏng màu đen để tự vệ.

– Chăm sóc trứng và bảo vệ con non: Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển. Khi con non trưởng thành sẽ rời mẹ để tự kiếm ăn.

BAIVIET.COM