Giải bài 2 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

Đề bài 2 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

Câu nào diễn tả đúng?

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

a) Nhiệt độ của chất khí.

b) Khối lượng mol của chất khí.

c) Bản chất của chất khí.

d) Áp suất của chất khí.

Lời giải câu 2 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí.

Kết luận đúng là a)d).

(BAIVIET.COM)