Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Sinh học 9:

Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 9:

Đột biến cấu trúc NST xảy ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể tới NST. Nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng. Vì vậy, đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận