Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 15: Tiêu hóa ở động vật.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Sinh học 11:

Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11:

Ống tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có chức năng nhất định, sự chuyên hóa về chức năng giúp quá trình tiêu hóa đạt hiệu quả cao.

Ví dụ: Ở khoang miệng có răng, cơ nhai tham gia vào quá trình tiêu hóa cơ học, làm thức ăn nhỏ lại, làm tăng diện tích tác dụng của các enzim tiêu hóa lên thức ăn; dạ dày có các cơ khỏenghiền ép thức ăn; ruột non có các lông ruột để tăng diện tích tiếp xúc hấp thu các chất dinh dưỡng, …

BAIVIET.COM