Giải bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử 4:

Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4:

– Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,

– Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương…

(BAIVIET.COM)