Giải bài 2 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Địa lí 7:

Nêu một số biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa mở rộng trên thế giới.

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Địa lí lớp 7:

– Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng nước cổ truyền, bằng giếng khoan sâu hay bằng kênh mương dẫn nước để khai thác hoang mạc.

– Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc hóa.

(BAIVIET.COM)