Giải bài 2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150 cm. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi :

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Lời giải câu 2 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 2 Trang 65 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)