Giải bài 2 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Đề bài 2 Trang 65 SGK Địa lí 6:

Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Lời giải câu 2 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6:

Giai bai 2 Trang 65 SGK Dia li lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)