Giải bài 2 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Trả lời câu hỏi Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt, người ta phải lót tay bằng vải hoặc cao su ?

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Lót tay bằng vải hay cao su sẽ tăng lực ma sát lên nút chai. Lực ma sát này sẽ giúp dễ xoay nút chai ra khỏi miệng chai.

(BAIVIET.COM)