Giải bài 2 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Sinh học 6:

Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6:

– Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành . Ví dụ: lá cây dâu, lá cây dâm bụt, lá cây phèn đen, lá cây rau ngót, lá cây rau đay, lá cây mùng tơi…

– Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành. Ví dụ: lá dừa cạn, lá húng quế, lá húng chanh, lá ổi, lá mẫu đơn.

– Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành. Ví dụ: lá cây dây huỳnh, lá trúc đào, lá thất diệp, cây hoa sữa, cây tùng la hán, …

BAIVIET.COM