Giải bài 2 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Địa lí 6:

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6:

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí.

– Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.

– Tuy vậy sức chứa chỉ có hạn. Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước tối đa thì không khí đã bão hoà hơi nước.

(BAIVIET.COM)