Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ 12:

Khi sử dụng triac để điều khiển tốc độ động cơ, cần tác động vào thông số nào của nguồn cấp điện cho động cơ?

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12:

Khi sử dụng triac để điều khiển tốc độ động cơ, cần tác động vào thông số điện áp hiệu dụng của nguồn cấp điện cho động cơ.

(BAIVIET.COM)