Giải bài 2 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Xe ô tô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị :

A. ngả người về phía sau.

B. nghiêng người sang phía bên trái.

C. nghiêng người sang phía bên phải.

D. xô người về phía trước.

Lời giải câu 2 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)