Giải bài 2 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789).

Đề bài 2 Trang 63 SGK Lịch sử 4:

Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh?

Lời giải câu 2 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 4:

– Ngoài công lao đánh tan quân Thanh, giành lại độc lập cho đất nước, Nguyễn Huệ – Quang Trung còn khôn khéo trong việc ngoại giao.

– Ngay sau khi đại phá quân Thanh ở trận Ngọc Hồi – Đống Đa, vua Quang Trung tìm cách xóa bỏ thù hằn bằng việc chiêu hàng, nuôi dưỡng hàng vạn tù binh nhà Thanh…

– Bằng một kế sách ngoại giao khôn khéo, mua chuộc được các cận thần nhà Thanh (Phúc Khang An, Hoà Thân…), Nguyễn Huệ đã được vua Thanh chấp nhận cầu phong để nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Lê làm chủ Đại Việt.

(BAIVIET.COM)